Produktivitet

Produktivitet

Produktivitet er et udtryk for, hvor effektiv virksomheden er til at producere sine produkter eller ydelser. For at få en høj produktivitet er der flere områder, der skal fungere indbyrdes. Dette omfatter blandt andet:

  • Et stabilt og pålideligt udstyr, der kan opretholde den ønskede takt, uden det går ud over kvaliteten
  • Et effektivt samarbejde mellem produktionen og vedligehold, så begyndende fejl opdages tidligt
  • En vedligeholdsafdeling, der analyserer fejl, får dem ud af udstyret og støtter op om produktionen
  • En velovervejet produktionsplan, der sikrer et minimalt antal omstillinger og maksimal produktionstid
  • En indkøbsafdeling, der har en helhedsfokuseret tilgang til indkøb af produktionsmaterialer
  • Dygtige medarbejdere, der kender udstyret, processerne og arbejder struktureret og effektivt

For at understøtte disse områder arbejder TEKMA med at opbygge et effektivt system, der synliggør stoptider i produktionen og tilknytter en stopårsag. Ud fra dette kan vi skabe et overblik over udstyrets effektivitet og hvilke årsager, der ligger til grund for de forskellige stop.

Et andet vigtigt område, er opbygning af en struktureret tilgang til de møder, der danner rammen for at fejlene kan adresseres og placeres hos de personer, der kan løse dem.

Ved at fokusere på effektiv målstyring og samarbejde får man lagt fundamentet til en forbedringskultur, der kan løfte produktiviteten. En udviklende proces, der skaber værdi for virksomheden og sammenhold blandt medarbejderne, der skal bruge deres viden og erfaring til at optimere de konkrete områder.

I processen opbygges en forbedringskultur, der benytter principper, tilgange og værktøjer fra LEAN, TPM og QM, der via fastlagte mødestrukturer og processer kan skaleres op til det niveau i virksomheden, der kan træffe de rette beslutninger.