Asset management

Asset Management

Det udstyr (asset) organisationen har behov for, for at nå sine mål, og hvordan udstyret styres, afhænger af
  • Organisationens art og formål
  • De rammer hvorunder den opererer
  • De økonomiske begrænsninger og myndighedskrav
  • Organisationens og dens interessenters behov og forventninger
Disse områder skal tages i betragtning når asset management, implementeres, vedligeholdes og løbende forbedres Effektiv styring og forvaltning af aktiver i organisationen er af afgørende betydning for at der kan skabes værdi ved at håndtere risici og muligheder med det formål at opnå den ønskede balance mellem omkostninger, risici, og præstation. Grundprincipperne i Asset Management (inklusiv de understøttende ledelsessystemer) kan give materielle fordele og åbne op for muligheder når de integreres i den bredere ledelses- og risikostruktur i en virksomhed. Asset management omsætter organisationens mål til aktivrelaterede beslutninger, planer og aktiviteter ud fra en risikobaseret tilgang.