Vedligehold

Værdiskabende vedligehold

Når anlæg vedligeholdes, kan produktionsprocesser opretholdes.

Begrebet Værdiskabende Vedligehold dækker over mere end den værdiskabelse, der ligger i at holde udstyret i, eller bringe det tilbage til, en tilstand hvor det kan udføre den krævede funktion. Værdiskabende Vedligehold søger den værdiskabelse, der ligger i en højere produktivitet samt et lavere ressourceforbrug.

Denne værdiskabelse kan eksempelvis opnås gennem:

• Øget oppetid ved en prioriteret vedligeholdsindsats baseret på evaluering af udstyrsfejl
• Forbedret samarbejde med produktionen om tidlig indsats på begyndende fejl
• Forbedret samarbejde med indkøb om at sikre en helhedsbetragtning ved indkøb af produktionsprodukter
• Evaluering af vedligeholdsaktiviteterne
• Evaluering af reservedelsbeholdningen
• Økonomi og effektiv målstyring
• Fokus på kompetencer og motivation af medarbejdere
• Kvalitet i alle opgaver og processer

Det vil sige at Værdiskabende Vedligehold arbejder for en strategisk tilgang til vedligeholdsindsatsen, samarbejde på højt niveau, optimering af alle vedligeholdsrelaterede processer og en synliggørelse af den værdiskabelse som vedligeholdsorganisationen bidrager med.