Energi

Effektiv energiudnyttelse, det optimale fokus

Når vi vedligeholder et teknisk anlæg eller en bygning gøres dette ud fra en målsætning om at sikre den optimale funktion. Måden, vi udnytter de tekniske anlæg på samt måden vi styrer og udfører vedligehold på, kan have stor indflydelse på energiforbruget.

Når vi taler om energioptimering, er der overordnet tre forskellige tilgange til opgaven:

  • Man kan arbejde med optimering af det tekniske udstyr
  • Man kan arbejde med medarbejderadfærd/inddragelse
  • Man kan arbejde med funktionen / processen

De to første punkter giver absolutte energibesparelser (direkte fald i energiforbruget), hvor det tredje punkt medfører en relativ energibesparelse udtrykt i øget energieffektivitet (lavere energiforbrug pr. produceret mængde)

I TEKMA fokuserer vi på effektiv energiudnyttelse ud fra de synergier, man kan opnå ved at se samlet på produktivitet, vedligehold og energieffektivitet. Udover at det er sund fornuft giver det også et bæredygtigt resultat.

Herudover lægger vi særlig vægt på de overvejelser, der er omkring indkøb af nyt udstyr, da

Det er i købsfasen, at vi danner grundlaget for den fremtidige udstyrs- og energieffektivitet