TEKMA

Visionen for TEKMA er gennem teknisk ledelse at forbedre de vilkår, der udgør fundamentet virksomheden står på. Gennem et systematisk fokus på kerneområderne udarbejdes en holdbar strategi, der er tilpasset den enkelte virksomhed og dens visioner. Strategien nedbrydes i konkrete opgaver, der gennemføres i tæt samarbejde med medarbejderne og ledelsen. Dette skaber værdi og sikre fastholdelse af de opnåede resultater.

Tekma arbejder med teknisk ledelse, med fokus på områderne Asset management, produktivitet, værdiskabende-vedligehold og energieffektivitet. Vi sammensætter løsninger, der indeholder elementer fra følgende systemer og værktøjer:

 • Asset Management – For udvikling og fastholdelse af effektive ledelsesprincipper, der skaber sammenhæng mellem virksomhedens mål og de tekniske opgaver, der udføres på baggrund af en veldefineret risikoprofil
 • Strategi – formulering af strategi, definering af mål, nedbrydning i konkrete opgaver og ressourcer
 • Lean – Når virksomhedens produktivitet er omdrejningspunktet
 • Total Productive Maintenance (TPM) – Når struktur og samarbejde er vigtigt for at hæve udstyrets effektivitet
 • Risikovurdering og –ledelse – For definering, ledelse og styring af kritiske områder
 • World Class Maintenance (WCM) – For opbygning af den effektive vedligeholdsorganisation
 • Reliability Centered Maintenance (RCM) – Når det er vigtigt at øge udstyrets pålidelighed
 • Vedligeholdsplanlægning og –organisering – For definering af det optimale vedligehold og den krævede organisation
 • Vedligeholdsledelsessystemer – For styring og opfølgning på anlæggets vedligehold og ressourcer
 • Energieffektivitet – For at skabe sammenhæng mellem produktion og energiforbrug
 • Uddannelse og træning – For udvikling af medarbejdere og ledelse