Fordele ved Asset Management

Fordele ved Asset Management

Asset management giver en organisation mulighed for at skabe værdi samtidig med at organisationens mål bliver opfyldt. Hvad der giver værdi afhænger af disse mål, af organisationens art og formål og af interessenternes behov og forventninger. Asset Management understøtter værdiskabelsen, samtidig med at der sker en afbalancering af økonomiske, miljømæssige og samfundsmæssige omkostninger, risici, kvalitet af serviceydelser og præstation i relation til aktiver.

 

Fordelene ved Asset Management kan omfatte

 

  • Forbedret økonomisk præstation

Større afkast og lavere omkostninger samtidig med at aktivernes værdi bevares, uden det går ud over organisationens mål på kort eller lang sigt.

  • Kvalificerede beslutninger om investering i aktiver

Organisationen kan forbedre sin beslutningsproces og effektivt afstemme omkostninger, risici, muligheder og præstationer

  • Styret risiko

At reducere økonomiske tab, forbedre sundhed og sikkerhed, goodwill og omdømme. Minimerede miljømæssige og samfundsmæssige påvirkninger kan resultere i lavere udgifter til forsikring, afgifter og sanktioner.

  • Bedre serviceydelser og output

Sikre at udstyret giver resultater kan føre til bedre serviceydelser eller produkter, der opfylder eller overgår kunders og interessenters forventninger.

  • Demonstrere samfundsmæssigt ansvar

En forbedring af organisationens evne til at reducere emissioner, spare på ressourcer eller tilpasse sig klimaændringer sætter organisationen i stand til at vise samfundsmæssigt ansvar samt etisk forretningsførelse og ledelse.

  • Demonstrere overensstemmelse

Ved at overholde rets-, lov- og myndighedskrav på en gennemsigtig måde og tilslutte sig standarder, politikker og processer for Asset management kan organisationen vise overensstemmelse.

  • Bedre omdømme

Ved større kundetilfredshed, viden og tillid hos interessenter.

  • Større organisatorisk bæredygtighed

Effektiv styring på kort og lang sigt af virkninger, udgifter og præstationen kan gøre driften og organisationen mere bæredygtig

  • Større effektivitet

Ved at gennemgå og forbedre processer, procedurer og aktivers præstation kan organisationen forbedre sin effektivitet og samtidig opfylde sine mål.